I enlighet med GDPR uppmanar vi de gamla kunder och leverantörer som önskar att kontakta oss för borttagning av kontaktuppgifter