OM OSS

PRESENTATION

Nya Plåt är ett företag med inriktning på legotillverkning, industriservice samt plåtslageri. Mångsidighet, flexibilitet, service och säkerhet kännetecknar Nya Plåt.

Inom lego arbetar vi med laserskärning, kantpressning, stansning och svetsning. Det ger utrymme för avancerad och noggrann bearbetning och korta leveranstider.
Då vår personal har lång erfarenhet inom branschen kan vi räkna på alla sorters arbeten.

När det gäller byggnadsplåtslageri utför vi alla förekommande arbeten i alla förekommande material. Vår personal är genom sin erfarenhet och breda kunnande välkända inom plåtslageribranschen.

Alla våra arbeten kvalitetssäkras enligt riktlinjer fastställda av Entreprenörföretagen.

AFFÄRSIDÉ

Nya Plåt skall med sin breda kompetens tillgodose kundens efterfrågan och behov. Genom uppsökande verksamhet och samarbetsallianser med kunder och leverantörer ska vi erbjuda design och produktutveckling inom legotillverkning.